Kom godt i gang med dit nye gør-det-selv pool projekt

Hvis du er en gør-det-selv type og ønsker en nedgravet swimmingpool til sommer. Så læs med her og få en ide om hvad der kræves for at komme i gang med dit byggeprojekt. Dette er blot en guide, og processen kan variere afhængig af poolens mærke, størrelse og form. Du bør altid gennemlæse produktmanualen for fulde beskrivelse og anvisninger.

undersoegelsgodkendelse.ptech .step img22i9

Undersøg & planlæg

Noget af det første du bør undersøge inden du påbegynder gravearbejdet, er om der kræves special tilladelse og godkendelse fra din kommune til etablering af swimmingpool, på netop din lokation. Vi oplever sjældent at der kræves tilladelse til det private segment, med mindre der er tale om et offentligt tilgængeligt bassin. Har du ønske om at bygge poolen til dit sommerhus, skal du være særlig opmærksom på de hygiejne krav der stilles i forbindelse med udlejning af sommerhuset.

Du bør også undersøge for grundvand i området hvor bassinet ønskes etableret. I nogle geografiske områder i landet forekommer grundvandet tætter på overfladen end andre steder. Grundvand har skadelig virkning på din nedgravet swimmingpool hvis der ikke tages højde for det.

Som noget af det vigtigste, opfordres du også til at undersøge hvad der kræves af materialeforbrug, og procedurerne for montering & installation af din nye pool. Manualer, brugsanvisninger m.m. kan altid forespørges hos din forhandler, så man kan planlægge i god tid.

gravearbejde escavation.ptech .step img31i9

Gravearbejde

Noget af det mere tidskrævende arbejde er udgravningen til din swimmingpool. Det er her du kan spare rigtig mange penge, ved selv at gribe fat i spaden eller gravemaskinen. Udgravningen skal altid værre større end bassinets faktiske mål. På den måde undgår man pladsmangel og at arbejdspladsen bliver for trængt. Er man begrænset af tid og styrke, kan man altid forhører sig om en pris for udgravning ved sin lokale entreprenør.

stoebearbejde concrete.ptech .step img41CX03

Fundament & støbearbejde

Fundament og støbearbejde er en vigtig proces i etablering af swimmingpoolen. Fundamentet skal være så plan og jævn som muligt, og skal kunne holde til den samlede mængde vandvolumen og aktivitet. Det er her vigtigt at henvise til hver enkelt produktmanual hvor der ofte oplyses tykkelse og kvalitet af fundamentet. For fleste nedgravede bassiner opfordres man til at støbe fundamentet, og ved andre bassiner, som eksempelvis fritstående bassiner, kan man som regel nøjes med en belægning af grus o.lign. Lige meget hvilken teknik der anvendes, skal man altid sørge for at fundamentet er ordentligt komprimeret og så jævn som muligt. Ofte skal fundament støbningen være større end bassinets størrelse (ca. 20-30 cm afhængig af producent).

Af sikkerhedsmæssige årsager, og på grund af vandets tryk, skal man som regel også støbe nogle støttevægge. Støttevæggene har til formål at sikre at bassinet opretholder dens form når der påfyldes vand. Siderne på bassinet vil ofte give sig en smule, når det fyldes med vand og der vil opstå tryk på bassinets vægge. Der vil som regel i produktmanualen være vejledning til hvordan støttevæggene skal støbes, deres tykkelse, samt afstand. Som regel skal der ved nedsænkede bassin først foretages en udgravning, hvis diameter er lig med svømmebassinets, plus tykkelsen på en tørmur eller en anden type mur. En tørmur skal bygges i en afstand på 5 cm (eller mere hvis man ønsker at isolere bassinet) fra bassinvæggen, så den ikke trykker mod bassinvæggen.

Husk på at bassinet skal være så stabilt som muligt!

opsaetning bassin.ptech .step img27g5

Opsætning af bassin

Du er nu klar til at opsætte dit bassin. Af transportmæssige årsager, leveres din stålpool som regel som et adskilt byggesæt. Det er en god ide at danne sig et overblik over alle dele og komponenter som udgøre byggesættet, samt hvilke værktøjer der kræves for opsætningen. Selvom vi stærkt regner med at alle dele og komponenter er tilgængelige ved levering, kan vi ikke komme uden om at der måske er én skrue for lidt i pakken. Dan dig derfor et overblik, og kontakt din forhandler hvis der opstår tvivl eller mangler.

indstoebningsdele.ptech .step img29g5

Udskæringer & støbedele

Af sanitære og hygiejnemæssige årsager anbefales det at tilføje et filtreringsanlæg til bassinet. Stålpool pakker kommer som regel med pumpe og filter, eller filterpumpe. Ellers kan du tilkøbe pool teknikken særskilt.  Filtreringsanlægget har til formål at rense badevandet og sørger for at vandet er i konstant bevægelse. Man vil som regel helst undgå dårlig mave og irritation på hud, fra en forfriskende tur i poolen.

De støbedele, samt mængder man skal regne med at bruge til sin nye pool afhænger dels af bassinets vandvolumen, men også hvor ofte man ønsker at filtrerer sit badevand. Ens for alle bassintyper er det som udgangspunkt vigtigt at have:

  • Skimmer – skimmeren sørger for at vandets overflade bliver renset. Har man ikke en skimmer i sin swimmingpool vil man ofte komme ud for at der opstår belægninger og alger på vandoverfladen.
  • Indløbsdyse – sørger for at det rensede vand skydes ind i bassinet. Dens funktion er at også at undgå “døde” hjørner, altså hjørner med stillestående vand. Stillestående vand er en ren bakteriebombe.
  • Bundudløb (valgfri) – Bundudløb sørger for at skidt, bakterier og bunden klor, suges ud fra bunden af bassinet. Ofte følger der ikke bundudløb med til din stålpool pakke. Alternativt til bundudløb vil være regelmæssig rengøring af bunden med en bundsuger og/eller børste.

Tommelfingerreglen ved montering af skimmer og indløbsdyser er at disse skal placeres modsat hinanden. Dvs. at placeres skimmeren i en ende, bør dyserne placeres i modsatte. På den måde sikrer man en uniform cirkulation af badevandet. Skimmeren bør også monteres således at hoved vindretningen blæser mod skimmeren.

Det er også vigtigt at de udkårede snitkanter i stålbassinvæggene forsegles med enten korrosionsbeskyttende maling, eller zinkmaling før delene monteres, for at undgå korrosion.

roergennemfoeringer.ptech .step img82Ll1

Rørtræk

Hvis du har valgt at tilføje filtrering til din swimmingpool, skal du nu samle rørgennemføringerne fra støbedelene og teknikken. Materiale forbrug af PVC rør og fittings afhænger meget af placeringen af teknikrummet (rummet med pumpe og sand-/glasfilter). Teknikrummets placering har også indflydelse på pumpens ydeevne. Er teknikrummet placeret længere væk fra poolen, skal man regne med en kraftigere pumpe som kan følge med den valgte filtreringshastighed.

Det er vigtigt at sikrer sig at alle gennemføringer er ordenligt pakket for at undgå vandlækager.

liner montering.ptech .step img89Ll1

Montering af liner/folie

Når bassinet er udformet og opsat korrekt kan man påbegynde at montere lineren i poolen. Af bekvemme årsager, leveres lineren med din swimmingpool, færdigsvejst og klar til på montering. Lineren monteres langs stålpoolens kanter ved hjælp af en monteringsliste/gribekanter. Her anvendes flere teknikker, afhængig af producent, men som regel monteres lineren via “pull over” eller “snap-in” teknikkerne. Kontroller efterfølgende at lineren ligger godt til over det hele og helst ikke slår folder nogen steder. Mindre gensidige folder forsvinder når man begynder at fylde vand i bassinet.

Vigtigt! Det anbefales at montere filtunderlag inden lineren påmonteres. Filtunderlagets egenskaber er med til at forlænge levetiden på din liner.

vandpaafyldning.ptech .step img33ip7

Vandpåfyldning

Når du har kontrolleret at folien er monteret korrekt kan du begynde at påfylde bassinet. Er der mindre gensidige folder i lineren, kan disse “stryges” væk ved at fylde ca. 0,5 cm vand i bassinet, og derefter rette på lineren. Man kan evt. efterkorrigere lineren ved at hoppe i bassinet (uden sko) og udglatte de sidste folder med fødderne. Herefter påfyldes bassinet med ca. 10 cm vand.

Foretag om nødvendigt rettelse på folderne og du kan herefter fylde bassinet helt op med vand.

fyldning.ptech .step img33ip7

Udfyldning

Afhængig af udgravningens størrelse, kan du nu påfylde den manglende jord rundt langs bassinet. Det anbefales at gøre dette, først når man har sikret sig at:

  • Bassinet er vandtæt (ingen punkteringer i lineren)
  • Rørgennemføringerne er tætte (evt. trykprøv rørrene)
  • Indstøbningsdelene er tætte (husk at bruge pakninger og flanger ved montering)

På den måde har du altid mulighed for at udbedrefejl og mangler.

I forbindelse med opvarmet bassinvand kan man som en ekstra energibesparende foranstaltning, efterisolere sit stålbassin hele vejen rundt inden man påfylder jord. Rør der leder det varme vand kan også ekstra isoleres.