Guide til opstart af din swimming pool

En hurtig guide til opstart af din swimmingpool. Guiden kan anvendes i forbindelse med forårs opstart, eller i forbindelse med installation eller montering af en ny swimming pool.

Tips før opstart

Tip 1

Sørg for at du har de nødvendige kemikalier hjemme (klor & ph). Hvis du har kemikalier tilovers fra sidste år, bør du bruge disse først. Husk at tjekke udløbsdatoen på din poolkemi inden det tilsættes. Gammel poolkemi kan være mindre effektiv idet kvaliteten forringes med tiden.

Tip 2

Sørg for at dit testsæt eller måleinstrument fungerer, og at du har de nødvendige testtabletter. Ved teststrips og testtabletter bør du tjekke udløbsdatoen på emballagen, inden de anvendes. Gamle teststrips og testtabletter kan forårsage ukorrekt måling. Det er vigtigt at have et pålidelig måleinstrument med pålidelig testresultater.

Tip 3

Sørg for at du har alt tilhørende pooludstyr, som du fjernede i forbindelse med nedlukning/ vinternedlukning af bassinet. Uden disse, kan du ikke opstarte swimmingpoolen. TIP: Find et godt sted at opbevare dem så du nemt kan finde dem.

Vigtige trin i forbindelse med opstart af swimmingpool

Trin 1)

Når du starter din pool efter en vinternedlukning, skal du installere alle de bassinkomponenter, du fjernede i forbindelse med vinternedlukningen. Husk at lukke afløbsventiler og montere bassinudstyret. Tøm også skimmerens filterkurv for blade og snavs, som i løbet af vinteren er nået at blive opsamlet deri. Større organisk affald som blade og grene bør også fjernes fra bassinet.

Trin 2)

Fyld vand i bassinet, således vandstanden når til centeret af skimmerens mundåbning. Husk at vandet skal være af drikkevandskvalitet for at undgå unødvendig overforbrug af kemiprodukter. Drikkevandskvalitet svarer til helt almindeligt vand fra vandhanen. Husk på at vandets hårdhed har indflydelse på kemikaliernes virkning. Er du i tvivl omkring drikkevandskvaliteten i dit område kan du benytte én teststrip til at måle vandets hårdhed. Alternativt kan du slå din adresse op i “DinGeo”.

Trin 3)

Fyld vand i din pool pumpes filterbeholder. Husk! aldrig at starte pumpen uden vand da dette kan beskadige akseltætningen. Sørg for at pumpens filterkurv er ren, og husk at tømme denne jævnligt. En forstoppet filterkurv kan ved visse cirkulationspumper forårsage at motoren brænder sammen.

Trin 4)

Åben for ventilerne på både suge-, retur- og afløbsåbningerne, for at sørge for at vandet kan cirkulere rundt i anlægget. Opdager man at der ikke er flow, kan det sagtens skyldes at man har glemt at åbne for én eller flere af ventilerne.

Trin 5)

Drej håndtaget på multiportventilen til sandfilteret, således at den står på BACKWASH/ returskyl. Tryk håndtaget nedad for nem rotation af håndtaget, idet den “låser” sig fast ved indstilling.

Trin 6)

Start cirkulationspumpen, og giv den lov til at “evakuere” luften fra rørsystemet (efter ca. 2-4 minutter). Når luften er tømt vil der begynde at passere vand gennem skueglasset på ventilens afløb. Skyl i ca. 1-2 minutter, eller indtil vandet i skueglasset er klart. Stop herefter pumpen.
Vigtigt!: Har man en elvarmer installeret, bør denne slukkes inden trin 6 påbegyndes.

Trin 7)

Drej håndtaget på multiport ventilen til sandfilteret, således at den står på RINSE /Rens. Start herefter pool pumpen på ny, og lad den rense i ca. 15-30 sekunder. Stop herefter pumpen og drej håndtaget på multiport ventilen så den står på FILTER/ filtrering. Denne position anvendes ved normal drift. Luk derefter udløbsventilen, og start pumpen.
Vigtigt!: Stop altid pumpen før du drejer håndtaget på multiport ventilen.

Trin 8)

Benyt herefter din poolvands tester og tjek for pH værdien i vandet. Juster pH værdien til de, 7,0-7,4. Doseringsvejledning finder du som regel på kemiens emballage. Chokklorer via skimmeren til et klorniveau på 2 ppm (mg/liter). Ved gentagen dosering af klor skal du vente i ca. 3 timer mellem testene for at give kloren tid til at opløse sig. Efter 24 timer kan du begynde at børste poolens bund, vægge og vandlinje rent, og støvsug bunden af poolen.
Vigtigt!: Husk altid at juster vandets pH værdi inden du tilsætter klor, da pH værdien har direkte virkning på klorens effektivitet til at dræbe bakterier.