Overvejelser ved etablering af ny swimmingpool

Hvis du går og overvejer at få etableret swimmingpool, så læs med på disse gode råd til hvad du bør overveje. Det er vigtigt at du kender til de mange muligheder der findes på markedet, så du får et resultat som lever op til dine krav og ønsker. Her på siden bliver du guided igennem de forskellige overvejelser som du bør gøre dig, inden et projekt påbegyndes.
pooltech swimmingpool overvejelse brug ptech img7Cz min
1. Bassinets brug

Inden du bygger swimmingpool, bør du overveje hvad poolen skal bruges til, hvordan poolen skal benyttes, af hvem, og i hvor lang tid du ønsker at kunne bade pr. sæson. Når du har en idé til bassinet brug, så ved du præcis hvad du vil have, og så er projekteringen meget mere overskuelig. Det gør også processen nemmere når det gælder valg af komponenter og udstyr til din swimmingpool. Meget kan senere tilkøbes og kobles på dit anlæg uden besvær, men der er også udstyr som kræver større renoveringsarbejde. Det er derfor vigtigt at du vælger rigtigt fra starten af, så du kan få mest glæde af dit nye bassin.
pooltech swimmingpool overvejelse size ptech img3ddF min
2. Størrelse & udformning

Bassinets størrelse og udformning lægger rammerne for det udstyr du bør have i dit anlæg. Jo større et bassin, jo kraftigere og større udstyr. Den mængde vandindhold der forventes i bassinet bruges til at beregne filtreringshastigheder og tider. Du bør derfor bestemme dig for størrelsen på din swimmingpool i henhold til længden, bredden og dybden, men også selve udformningen af bassinet. Din swimmingpool behøver ikke nødvendigvis at være rektangulær eller rund, men kan udformes asymetrisk, med flere dybder/niveauer osv. Størrelsen og udformningen af dit bassin har direkte indflydelse på prisen, hvorfor mange vælger den traditionelle rektangulære bassinudformning.
pooltech swimmingpool overvejelse material ptech img8gv min
3. Materialevalg

En swimmingpool kan opbygges af mange forskellige materialer. Den mest holdbare og permanente løsning er betonstøbning i fundablokke, men der findes mange nye og innovative alternativer, som er mere konkurrencedygtige prismæssigt. Du bør derfor overveje hvilke materialer dit bassin skal støbes/opbygges i, og her får du nogle af de mest brugte løsninger.

Beton støbning:

Den mest holdbare og måske permanente løsning, som sikrer dig en swimmingpool resten af livet, med mindre du vælger at dække den til. Bassinet bygges op i fundablokke, som efterfyldes med beton.

Styropor (ESP) blokke:

En let, simpel og hurtig løsning for opbygning af swimmingpool. Styroporen leveres i blokke så du nemt kan udforme din swimmingpool, lidt ligesom lego-byggeklodser. Styropor har den fordel at den har god varmeisolering, men er meget sensibel over for slag. Hårde kraftige slag, vil efterlade permanente buler i blokkene.

Glasfiber (eller glaskeramisk):

En glasfiber/fiberglas pool er en præ-fabrikeret swimmingpool, udformet fra fabrikken. Disse bassiner kommer i standard størrelser, og man er derfor begrænset til udformning og størrelse af bassinet. Glasfiber bassiner har en forholdsvis ok levetid, men vil med tiden kræve specialarbejde ved udbedring af revner, eller ved glasfiberpest. Denne løsning er måske én af de nemmeste, idet bassinet leveres færdig-fremstillet, direkte til det udgravede hul i haven.

Stål:

Stålbassiner er i det billigere segment, og opbygges ved hjælp af en “stålramme”. Disse kan leveres til enten fritstående brug, eller til nedgravning. Ved nedgravning kræves også støbning af støttemurer. Når du vælger en stålpool skal du være opmærksom på at den med tiden vil ruste og irre bag lineren. Med tiden vil det kræve en komplet ny stålramme.

pooltech swimmingpool overvejelse location ptech img3Llc min
4. Placering

Du bør overveje hvor dit bassin skal placeres på matriklen. Mange er selvfølgelig begrænset af pladsen, og derfor bliver bassinet bygget i baghaven. Det du konkret bør overveje er om poolen skal være indendørs, eller udendørs. Er bassinet placeret indendørs, så bør du tage højde for det indendørs poolmiljø, samt de dampe og gasser der er forbundet med drift af swimmingpool. Her vil vi selvfølgelig anbefale at man får affugtning installeret. Er bassinet placeret udendørs, så bør man overveje om den skal kunne dækkes til. En overdækket swimmingpool er med til at lette rengøringen fra blade, og snvas fra de omkring liggende omgivelser. Har man bassinvarme, så er en overdækning essentiel for at kunne opretholde en vandtemperatur.

Overdækninger fås i forskellige modeller, prisklasser, og med forskellige funktioner. Nogle har bedre sikkerhed en andre, og nogle er mere varmeisolerende end andre. Vi sidder selvfølgelig klar til at vejlede dig.

Når du vælger placering af din swimmingpool, så bør du gør følgende observeringer og overvejelser:

  • Vindens retning
  • Adgangsmuligheder til bassinet
  • Omkringliggende miljø

Du bør desuden også tage i betragtning selve afstanden fra swimmingpoolen til selve teknikrummet, hvor alt dit pooludstyr installeres og arbejder fra. En længere afstand kræver kraftigere udstyr, længere rørgennemføringer, og evt. andre rørdimensioneringer. Teknikrummet bør derfor ikke være alt for langt fra selve swimmingpoolen.

pooltech swimmingpool overvejelse location ptech img5Vw3 min
5. Vandtype

Du bør overveje om du vil bade i saltvand eller traditionelt klorvand. Begge principper bruger klor til at dræbe bakterier, ved brug af forskellige metoder.

Saltvand:

Ved saltvand, bruges saltelektrolyse til at genvinde naturligt klor fra salten i badevandet. Denne vandbehandlingstype kræver en saltklorinator enhed til regelmæssig at måle, og justere klor- og pH-værdierne i dit badevand. Slatvand viser sig at være mere skånsom overfor de badende, og man undgår ofte de mange gener som er forbundet med traditionel klorvandbehandling.

Klorvand:

Her bruges traditionel klor, i form af pulver, granulat eller flydende til at dræbe bakterierne i badevandet. Man dosere og justere enten manuelt, eller man kan som mange andre få en poolkontroller/kontrolenhed til at overvåge og automatisk justere og dosere værdierne.

Uanset dit valg, så er begge principper baseret på klor, som stadig er den mest effektive bakteriedræber på markedet, hvorfor svømmehaller stadig benytter klor. Du skal dog være obs på at saltvand har en stærkere korrosionsevne over for metaller. Derfor skal man være påpasselige med valg af rustfrie dele og udstyr.

Alternative løsninger:

Man kan også helt undgå brugen af klor, ved brug af alternative vandbehandlingsmuligheder. Her kan bland andet nævnes brugen af aktivt ilt/oxygen, eller ved brug af UV-stråling eller Ozon generatorer. Man skal dog være opmærksom på at disse muligheder ikke har samme kapacitet og evne til at dræbe bakterier.

UV-stråling og Ozon generatorer anses ofte som supplerende vandbehandlingsmetoder, altså noget som supplere op til feks. bruge af aktivt ilt/oxygen, for ekstra effektivitet. Man skal dog være obs på at UV-stråling er farligt, og skal derfor monteres efter sikkerhedsanvisninger.

pooltech swimmingpool overvejelse automation ptech imgA4to min
6. Poolkontrol & automatisering

Du skal tage stilling til om du ønsker en poolkontrol enhed til at overvåge vandkvaliteten i din swimmingpool. Disse enhed doserer og opretholder automatisk nogle kemiske værdier i badevandet, og alarmere også ved overdreven svingninger. Samtlige kontrolenhed kan kobles på internettet/wi-fi, så man kan styre enheden via App & internet adgang.Du skal dog være opmærksom på at du stadig bør foretage manuelle målinger af vandkvaliteten, for at sikre at enheden er kalibreret korrekt, eller ved fejlfinding. Automatisering kan også være automatisk returskylning af sandfilter, så man ikke manuelt skal returskylle.

Vælger man saltvand, så er saltklorinatoren også poolkontrol enheden. Det kræver derfor ikke nogen ekstra kontrolenhed, idet styringen er en og samme.

pooltech swimmingpool overvejelse heat ptech imgH6g4x min
7. Poolopvarmning

Du skal gøre dig overvejelser omkring opvarmning af badevandet. Ved opvarmet bassinvand kan man forlænge badesæson, og man får en mere behagelig badeoplevelse i de koldere måneder. Vælger man opvarmning, anbefales det på det kraftigste at man får en pooloverdækning. Varmen ledes nemlig opad, og man vil miste varmen forholdsvis hurtigt ved at lade bassinet står frit åbent. Man kan opnå varmt badevand på flere måder, som vi vil forklarer forneden.

Varmepumpe:

En varmepumpe er en selvstændig enhed som genvinder varme fra den udendørs luft (luft-til-vand). En varmepumpes effektivitet afhænger af arbejdsforholdende, den udendørs temperatur og luftfugtigheden.

Varmeveksler:

En varmeveksler bruges til at genvinde varmen fra en anden eksterne varmekile. Feks. varmekilden til huset. Man skal være opmærksom på at ved saltvand kræves en varmeveksler med titanium plader, for at kunne modstå vandets korrosionsevne.

pooltech swimmingpool overvejelse optimation ptech imgOP2v min
8. Energioptimering

Du bør overveje om du vil have fokus på energioptimering. Energioptimering af din swimmingpool betyder at du langsigtet vil sparer på driften af din pool. Her vil man bla. koble en frekvensstyret pumpe på anlægget, som indstilles til at køre i forskellige frekvens på forskellige tidspunkter på dagen. På den måde vil pumpen yde et minimum når bassinet ikke er i brug i forhold til en enkelthastigheds-pumpe som konstant kører på samme frekvens.
pooltech swimmingpool overvejelse dehumidifier ptech imgH0u21 min
9. Affugtning & indendørs poolmiljø

Affugtning er yders essentielt ved indendørs bassiner. Man skal huske på at en swimmingpool udleder klordampe som kan beskadige det indendørs miljø og inventar, og derfor bør man anskaffe sig en affugter som kan tåle de aggressive dampe. Venligst vær opmærksom på at mange almene affugtere ikke er egnet til poolmiljø. Affugtning kan opnås ved både swmmingpoolen, men også i selve teknikrummet hvor alt udstyret står og arbejder. Kom af med fugten, og skab det bedst poolmiljø for dig og de badende.
pooltech swimmingpool overvejelse enclosure ptech imgPe51C min
10. Overdækning & sikkerhed

En udækket swimmingpool er en ren invitation for snavs, blade, grene, insekter og dyr. Lader du din udendørs swimmingpool stå åben hele badesæsonen, vil man opleve regelmæssige svingninger af vandkvaliteten, man vil skulle rengøre oftere, og man vil som regel døje med algevækst. Solens stråler har også direkte virkning på kloren i din swimmingpool, og du vil skulle dosere oftere på de solrige dage, med mindre man dækker sin pool til.

Har man varme på sin swimmingpool, så er det en forudsætning at bassinet er overdækket hvis man vil opretholde en stabil temperatur. Det kan ende med at blive en bekostelig drift, idet varmen ledes direkte op i luften.

Sikkerhedsmæssigt er en overdækning dit bedste præventiv når du har en swimmingpool. Du vil kunne lukke helt eller delvist af for adgangen til bassinet, så du undgår ulykker m.m. uden for drift/brug.

Der findes flere forskellige overdækningstyper i forskellige prisklasser, og det rette valg afhænger af dit budget samt ønsker.

pooltech swimmingpool overvejelse apperance ptech img37Apc min
11. Æstetisk udseende

Ud over bassinets størrelse og form, så skal du gøre dig overvejsler omkring det æstetiske look af din swimmingpool. Du skal overveje hvilken type liner du ønsker i dit bassin, dens farve/mønster, om du vil have kantfliser, hvilken type kantfliser. Skal indstøbningsdelene have en særskilt farve? Skal man have trætteresse omkring bassinet? Et godt råd er at tænke på det omkringliggende miljø, hvad vil passe godt til nuværende setup. Det kan også være du har været på ferie og haft mulighed for at svømme i din drømmepool? Du kan også med fordel få inspiration fra internettet m.m. I sidste ende er det en subjektiv beslutning og holdning. Nogen kan godt lide en rød farve, og andre foretrækker blå, men er du i tvivl, så sidder vi klar til at være behjælpelige.
pooltech swimmingpool overvejelse cleaning ptech imgCli2E min
12. Rengøring & vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse af swimmingpool er emner man som swimmingpool ejer bør sætte sig ind i som et minimum. Det er vigtigt at man kontinuerligt holder sit bassin rent og tjekker og opretholder vandkvaliteten, da disse er forbundet med fleste pool problemer.Man kan idag købe poolrobotter som automatisk rengører bassinoverfladerne, så man selv kan bruge tiden mere fornuftigt. Dog kan en poolrobot ikke altid rengøre komplet, hvorfor man skal være klar på at hjælpe til manuelt. Det kan feks, være hjørnerne i bassinet, som en poolrobot vil have svært ved at kunne rengøre selv.

Husk at du skal bruge rengøringsudstyr til vedligeholdelsen. Udstyret er som regel en teleskopstang, hvorpå man kan montere et net, kost eller bundsugere. Teleskopstænger har som regel universal mål så det meste udstyr passer, uanset producent/mærke.

Har man ikke for meget tid, eller vil man helst undgå det tekniske og faglige ved at have swimmingpool, så kan man evt. forhører sig efter en “poolpasser”, eller en fagperson som tilbyder sådan en service. Du må gerne være forholdsvis kritisk og stille krav til denne person, da sådan et arbejde kræver tålmodighed og forståelse omkring vandkvalitet og de kemiske værdier i badevandet.

pooltech swimmingpool overvejelse extras ptech imgXtra5 min
13. Ekstraudstyr & funktioner

Du bør overveje om du ønsker ekstraudstyr til dit bassin. Ekstra udstyr giver flere funktioner til din swimmingpool og gør badeoplevelsen sjovere for de badende. Ekstra udstyr omfatter bla. kaskade/vandfald, boble zone, svømmetræner/modstrømsanlæg, vandrutsjebane og andet udstyr til sport & leg.