Problemløsning af badevandet


1Tåget / Mælket vand
pH er ikke justeret korrekt
Det anbefales at justere pH værdien i vandet til mellem 7,0 og 7,4 og Chockklorer vandet.


Klornivauet er for lavt
Udfør en Chockkloring af vandet efterfulgt af en floknings procedure, returskyl filteret, om nødvendig flere gange, lad filteret køre uafbrudt til vandet er blevet klart.


Overstabilisering
Mål stabilisator niveauet. Hvis det er mellem 100 – 150 mg/l bør du udskifte minimum halvdelen af poolens vandindhold. Hvis større end 150 mg/l, så udskift ca 3/4 af vandmængden. Brug efterfølgende klor uden stabilisator (cyanursyre).


Utilstrækkelig filtrering
Forøg det antal timer der filtreres. Cirkulationspumpen bør som minimum køre 8 timer dagligt, selv om poolen ikke har været benyttet. Husk større badebelastning, kræver flere filtertimer! Bedste resultat opnås ved at pumpen kører 24 timer i døgnet!


2Vandet bliver grønligt
Alger har fået fodfæste
Udfør en Chockkloring af vandet, returskyl filteret og læg en flock rulle i skimmerkurven og tilsæt evt. koncentrateret desinfektions aktivator.


Overstabilisering
Mål stabilisator niveauet. Hvis det er mellem 100 – 150 mg/l bør du udskifte minimum halvdelen af poolens vandindhold. Hvis større end 150 mg/l, så udskift ca 3/4 af vandmængden. Brug efterfølgende klor uden stabilisator (cyanursyre).


Cyanursyre indhold
Hvis du får alger i vandet, selvom du kan måle klor, skyldes det sandsynligvis en klorlås som opstår hvis man anvender stabiliseret klor. Mål cyanursyre indholdet med en tester. Det må maksimalt være 50 mg/l. Er niveauet for højt, kan det kun sænkes ved udskiftning af vand.3Belægninger og udfældninger i poolen
pH er ikke i balance
Mål pH værdien i vandet. Juster til mellem 7,0 og 7,4.


Hårdt vand
Tilsæt et antiudfældnings produkt.4Misfarvet vand, brunligt/sort, grønt men klart vand
Der findes jern eller mangan i vandet
Juster pH værdien til mellem 7,0 og 7,4 og Chokklor vandet. Tilsæt flydende flockmiddel, stop filteret i 12 timer, bundsug poolen med multiventilen indstillet på kloak (waste). Hvis jern og mangan indholdet er mindre end 1 mg/l tilsæt et antiudfældningsmiddel.


Der findes kobber i vandet
Check den totale alkalitet (TAC): ideal nivau er mellem 80 og 120 mg/l. Hvis kobberindholdet er mindre end 1 mg/l tilsæt et antiudfældningsmiddel. Er indholdet større end 1 mg/l anvend samme procedure som ved jern og mangan.5Klorlugt og irritation af øjne og hud
Der findes kloraminer i vandet
Udfør en chokkloring af vandet med hurtigvirkende klor (HTH Granulat, Super Boost granulat, Shock Pot, Shock Powder m.m)


pH værdien er ikke korrekt
Juster pH værdien til mellem 7,0 og 7,4.6Vanskeligt at opretholde et korrekt klor niveau
Utilstrækkelig kloring i forhold til antal badende
Udfør en chokkloring af vandet med hurtigvirkende klor (HTH Granulat, Super Boost granulat, Shock Pot, Shock Powder m.m), og juster pH til mellem 7,0 og 7,4.7pH er vanskelig at styre
Vandets alkalitet er for lav
Tilsæt et produkt der hæver vandets alkalitet.8pH er vanskelig at regulere ned
Vandets alkalitet er for høj
Nedsættes ved tilsætning af pH Minus ud over poolens dybe del, filteret skal været stoppet i 12 timer efter tilsætningen.9Forkert pH
pH er for høj
Tilsæt pH Minus rundt langs bassinkanten.


pH er for lav
Tilsæt pH Plus rundt langs bassinkanten.10Korroderende metal
pH er højest sandsynlig for lav
Anvend et pH produkt som forøger pH værdien (pH up, pH plus). pH værdien skal helst gerne ligge mellem 7,0 – 7,4.11Filtrerings problemer
Tilstoppet filter eller kort filtercyklus
Dette skyldes ofte at filteret er beskidt, filtermediet er ikke rengjort eller forkert mængde filtermedier. Problemet kan ofte løses ved at udskifte filtermediet eller rense filteret med filter cleaner.


Utilstrækkelig filtrering
Forøg det antal timer der filtreres. Cirkulationspumpen bør som minimum køre 8 timer dagligt, selv om poolen ikke har været benyttet. Husk større badebelastning, kræver flere filtertimer! Bedste resultat opnås ved at pumpen kører 24 timer i døgnet!


12Skum & bobler på overfladen
Kosmetik og sæberester
Kosmetik og sæberester er de mest almindelige grunde til at der opstår skum på overfladen. Foam Down kan nemt anvendes hvor der dannes uønsket skum på vandoverfladen.


SHOP TILBUD