Undgå klor lås

Hvad er klorlås?

I Danmark omfatter udtrykket “klorlås”  begge de engelske udtryk “chlorine lock” og “chlorine demand“.

Din pool har ofte et stort behov for klor, og det er et behov du gør klogt i at tilfredsstille! Hvis din pool har stået over en længere periode uden at blive vedligeholdt, kan diverse affald samt andet organisk materiale begynde at påvirke vandet. Da det kræver klor at rette op på, har din pool nu en “klor efterspørgsel“.

Du oplever specielt problemet, hvis du ofte har svært ved at få en korrekt aflæsning af dit poolvands klor indhold til trods for, at du har fyldt rigeligt i eller at du har chock kloreret. Det er et tegn på, at din pool finder det utroligt udfordrende at bekæmpe vandets kontamination, og derfor har brug for ammunition i form af mere klor for at komme ovenpå igen.

Men en decideret klorlås er et fænomen som forekommer, når indholdet af cyanursyre i pool vandet er for højt. Det er derfor ikke dit klor, som ikke er af den rigtige kvalitet, men derimod cyanursyren som gør den ineffektiv.

Hvad er cyanursyre?

Det kræver en kombination af kemikalier at holde din pool ren og svømme klar. Du har brug én type for at desinficere dit vand, en anden for at balancere det, noget tredje at forhindre dannelse af alger og så videre.

Men nogle gange er det ikke nok at tilføje én type kemikalie. Du er også nødt til at sikre, at kemikaliet kan udføre dets job korrekt ved at tilføje et slags “hjælpe” -kemikalie. Et af disse kemikalier er cyanurinsyre. Dets eneste funktion er at stabilisere kloret i din pool, så rengørings midlet varer længere og derved holder vandet rent længere.

Cyanurinsyre kaldes også poolstabilisator, og sælges i både flydende såvel som granulat form. Stabilisatoren blandes ofte direkte med rensemidlet, hvilket sparer dig besværet med at måle og tilføje dem separat.

Så hvorfor er cyanursyren et problem?

Klorens evne til effektivt at desinficere kaldes dets “redoxpotentiale“, som beskriver hvor virkningsfuld poolens mængde af fri klor rent faktisk er:

Bassinvandets redoxpotentiale er et udtryk for, hvor god desinfektionsevne, der er i bassinvandet. Jo højere værdien er, jo bedre virker desinfektionen i bassinet. Redoxpotentialet afhænger især af pH og det frie kloroverskud. – Naturstyrelsens vejledning om kontrol med svømmebade paragraf 5.1.2

Cyanursyre reducerer klorens redoxpotentiale uafhængigt af, hvor meget du har i poolen. Hvis du har for meget cyanursyre i vandet (eller du lader cyanursyreniveauet blive for højt), mister dit klor dets effektivitet. Mængden af cyanursyre bør ligge mellem 25-50 ppm (mg/l) og kan blandt andet måles med en Pool Lab digital vandmåler.

På den anden side opstår samme problem, hvis syre-niveauet er for lavt. Klorens effektivitet bliver begrænset, og det kan hurtigt gå hen at blive en dyr omgang konstant at skulle hælde mere i. Heldigvis er den nemme løsning blot at tilføje mere cyanursyre!

Hvordan opstår klorlås?

Klorlås opstår utroligt sjældent, hvis du har bare lidt kontrol over poolens rengøring og kemi. Det hænder oftest i starten af foråret, når der igen åbnes op for poolen efter vinteren. Har den været stillestående og ubehandlet, kan der derfor ligge en masse organisk og uorganisk affald, som kræver klor at neutralisere. Det kan selvfølgelig også forekomme, hvis poolen har stået åbent og blot ikke er blevet behandlet over en længere periode.

En anden stor faktor kan være kraftig regn alt afhængig af regnvandets kemiske sammensætning. Det er næsten umuligt at teste og gøre sig 100% sikker på, men hvis du har svært ved at lave en klor aflæsning efter et ordentligt regnskyl, så er der stor chance for at årsagen er klorlås.

Sørg ydermere for, at gødning og andre ikke-pool-relaterede kemikalier ej har mulighed for at falde i vandet.

Så hvad gør jeg?

 1. Sørg for at mængden af cyanursyre ligger mellem 25-50 ppm (mg/l). Ligger niveauet for langt udenfor disse parametre, mister din klor en stor del af sin effektivitet.
  – Mål dine pool værdier med en digital pooltester, håndryster tester eller teststrips.
  – Er der for lidt? Tilføj mere.
  – Er der for meget? Udskift poolvandet indtil mængden stemmer overens.
 2. Chok klorer! Ligger dine værdier for cyanursyre som de skal, er det simpelthen et spørgsmål om at tilføje mere klor.
  Find vores udvalg af hurtigt opløseligt klor her
  – Følg altid anvisningerne på dit valgte produkt.
  – Husk at solens stråler påvirker kloren, og at det derfor oftest er bedst at tilføje klor om aftenen.

Vær særlig opmærksom på den klor du anvender

Der findes mange korholdlige kemiprodukter til desinfektion af badevand og nogle er selvfølgelig bedre end andre.

Man skelner ofte mellem USTABILISERET og STABILISERET klor og hver type har sine fordele.

USTABILISERET klor: er Calsium Hypoklorit uden cyanur (stabilisator) indhold. Produkter med ustabiliseret klor kan derfor ikke danne klorlås. Der skal dog stadig tilsættes cyanur/stabilisator til poolvandet for at mindske klorforbruget. Utabiliseret klor anvendes ofte til brug i indendørs swimming pools hvor kloren ikke bliver påvirket af solens UV stråler i forhold til en udendørs swimming pool, men anvendes også til udendørs swimmingpools..

STABILISERET klor: har modsat til ustabiliseret klor indhold af cyanur / stabilisator. Stabiliseret klor kan identificeres på orderne som Diklor, Triklor, cyanur eller stabilisator. Kan du finde førnævnte ord på produktemballagen kan du stærkt regne med at det er stabiliseret klor. Benytter man stabiliseret klor skal man ikke tilsætte ekstra cyanur da kloren allerede indeholder det fra start. Ulempen ved denne klor er at hver gang man tilsætter klor til poolen, så tilsætter man samtidig også cyanur/stabilisator og dermed risikerer man “uforvarende” at danne en klorlås. Såfremt man har en hyppig vandudskiftning vil problemet med klorlås ikke ske da cyanurindholdet dermed fortyndes. Stabiliseret klor anvendes bedst i udendørs swimmingpools hvor kloren bliver opbrugt af solens UV stråler.

Ustabiliseret klor Stabiliseret klor
Ustabiliseret klor tilbydes som regel i form af hurtig opløselig klorgranulat.

Stabiliseret klor finder du ofte i langsom opløselige tabletter, også kendt som “uge” og “multi” tabletter. Dog indeholder tabletter ikke altid stabiliseret klor.

 

Stadig i tvivl?
Har du spørgsmål eller kommentarer til artiklen, kan PoolTech kontaktes på telefon og mail.