FAQ – ofte stillede spørgsmål

Her finde du svar på de ofte stillede spørgsmål vi modtager hos Pooltech i forbindelse med vores produkter, service og ydelser.

Hvad koster en ny liner/dug/folie til min swimmingpool?

Prisen på en ny liner hænger af hvilken linertype du søger, samt hvilken konstellation du har i din pool. Vi differentierer mellem en professionel “on-site” liner som vi svejser på stedet, og den billigere pose-liner udgave, som leveres færdigsvejst fra fabrikken? Desuden afhænger prisen også af om du trappetrin som også skal inkluderes, samt selve størrelsen på bassinet. Prisen kan også afhænge af poolens konstruktionstype. Er dit bassin lavet af stål, glasfiber, beton eller noget helt tredje?

Har du yderligere spørgsmål, eller ønsker du et tilbud på en ny liner, så ring til os.

Graver og støber i også swimmingpool?

Vores montører hos pooltech hverken graver eller støber, men vi har nogle rigtig dygtige samarbejdspartnere vi kan henvise til. Du kan som kunde selv bestemme hvem du benytter til grave og støbearbejde. Pooltech leverer alt relevant tegnings materiale for poolen, med placering af delene på målfaste tegninger, som mureren kan benytte ved konstruktion. Kontakt os for nærmere info.

Hvad koster en ny, komplet pool?

Det er meget svært at give en pris på en komplet pool, uden foregående dialog. Der er mange store beslutninger som skal tages og overvejes. Størrelsen, konstruktions materiale, badevandstype, opvarmning, overdækning, brug, budget, projektstart, bassinplacering m.m. er alle overvejelser som vi hjælper og vejleder dig igennem, så du kan træffe den rigtige beslutning. Kontakt os for at indhente et uforpligtende tilbud.

Saltvand eller klorvand?

Det er vigtigt at du tage stilling til om du ønsker badevand med salt, eller traditionel klorbehandling. Generelt er begge løsninger klorbaserede, men klortypen vidt forskellige. Ved saltvand benytter man saltelektrolyse til at genvinde naturligt klor fra salten i badevandet. Dette sker via en saltgenerator/saltklorinator enhed som installeres i teknikrummet. Ved traditionel klorbehandling skal man ikke bruge saltvand. I stedet for vedligeholdes vandkvaliteten ved dosering med traditionel klor, i enten pulver, granulat eller flydende form. Vandtypen er yders afgørende for de bassinkomponenter der skal bruges til dit projekt, idet saltvand er mere aggressiv over for metaller. Alle disse komponenter samt pooludstyr skal kunne tåle saltvand.

Fordelen ved saltvand: Ingen klorlugt, ingen klorgener, bedre for sartere hud.

Fordelen ved klorvand: Billigere løsning. Klor er den bedste bakterie dræber.

Kan jeg få en flisebelagt pool?

Hos Pooltech tilbyder vi ikke flisebelægning i swimmingpools. Vores speciale er liners, som vi selv mener er det bedst valg til vandtætning. Det betyder selvfølgelig ikke at du ikke kan få flisebelagt din swimmingpool, men du bør være særligt opmærksom på ulemperne ved at vælge fliser eller mosaik.

Skal jeg søge om byggetilladelse for at bygge pool?

Det anbefales altid at du forhører dig hos din kommune omkring byggetilladelse af ny swimmingpool. Du bør kontakte direktørområdet Teknik & Miljø som blandt andet arbejder med natur og vand, trafik og veje, byggeri og miljø samt lokal- og kommuneplanlægning.

I nogle kommuner kan det kræve en byggetilladelse før etablering af swimmingpool for private. Når det gælder offentlige og kommercielle anlæg, så kræves der byggetilladelse og ansøgning til udledning af spildevand

Hvorfor ruster mine rustfrie dele i en saltvandspool?

Det anbefales generelt ikke at bruge rustfrit stål til saltvandspools (bassiner der benytter saltvandselektrolyse), fordi saltelektrolyse er meget aggressiv. Den er ikke kun aggressiv mod rustfrit stål i dit bassin, men også mod andre indendørs metaller uden for poolen (dampe).

Ønsker man alligevel rustfrie dele i sin pool, på grund af det æstetiske look, anbefales det at anvende rustfrit stål i AISI – 316 kvalitet. Du skal dog stadig være opmærksom på at saltelektrolyse kan “skære” igennem under nogle forhold. Først er der pletkorrosion og derefter også overfladekorrosion. Denne korrosion er normalt forårsaget af vildfarne strømme, ujordede dele, saltaflejring på rustfrit stål, klorvand, for lav pH, fugtigt miljø i kombination med klor osv. Efter at have fjernet disse problemer, er det nødvendigt regelmæssigt at behandle rustfrit stål.

Rustdannelse på rustfrie dele er ikke omfattet produktreklamation, idet det er kundens ansvar at sørge for at den kemiske vandbalance stemmer overens med det oplyste LSI index for netop dit specifikke badebassin. LSI index (Langelier Saturation Index) er den objektive måling af vandbalancen, som defineret ved calciumcarbonatmætning. Det bestemmer, om dit badevand er aggressivt/ætsende (lav LSI), balanceret eller skældannende (høj LSI).

Hvilke betalingsmuligheder tilbyder i?

Hos Pooltech er det muligt at betale med de gængse betalingsmidler, afhængig af salgskanal.

Webshop:

Køber du via vores webshop, har du mulighed for at betale med de gængse betalingskort, samt MobilePay. Det er desuden også muligt at betale med EAN nummer, for virksomheder, og offentlige institutioner. EAN betalinger bliver faktureret via E-fakturering.

Entreprise, service & projekter:

Projekter, entreprisearbejde og service som udføres af Pooltech, vil blive faktureret i overensstemmelse med de gældende salgs vilkår og betingelser, som er oplyst på dit tilbud, ordre og faktura. Faktura kan betales med med bankoverførsel eller via FI-indbetalingskort vedhæftet ordre og faktura.

Fysisk afhentning:

Det er muligt at afhente visse produkter fra vores lager efter aftale. Det er vigtigt at understrege at vi ikke har alle produkter på eget fysisk lager. Du må derfor gerne ringe og forhøre dig om det/de produkter du ønsker afhentet.
Ved fysik afhentning er det kun muligt at betale med MobilePay, med mindre du allerede har forudbetalt ved feks. webshop køb.

Hvad kræver det at have en swimmingpool?

Overvejer du en swimmingpool, så er der 3 grundlæggende emner du bør sætte dig ind i. Du bør læse og forstå princippet omkring swimmingpool anatomi, altså hvordan en swimmingpool fungerer. Når du forstår og har kendskab til swimmingpool anatomi, så har du en basal viden omkring hvordan vandcirkulationen virker, og hvordan vandet renses.

Du bør også som minimum sætte dig ind i swimmingpool vedligeholdelse. Forsømt vedligeholdelse og rengøring er ofte hovedårsagen til at en swimmingpool ikke virker, og vil på længere sigt blive en bekostelig investering hvis udstyr og andre dele har taget skade af forsømmelsen.

Du bør lære og forstå omkring vandkemi og vandbalance i en swimmingpool. Grundet det genanvendelige badevand, er det vigtigt at vandbalancen er korrekt. For store svingninger i pH- og klorværdier kan skade dit bassinudstyr, blege poollineren, og generelt gøre at dit badevand ikke ser indbydende ud (mælket/tåget/grønt). Forkert vandbalance er også grunden til at badende får røde øjne, eller irriteret hud m.m.

Du kan læse meget mere ved at trykke her.

Reparer i glasfiber pools?

Glasfiberpools er præ-konstrueret/støbt på en fabrik, og derefter leveret direkte til kunden. Selve opbygningsmaterialet til konstruktionen kan varierer fra producent til producent. Nyere og mere moderne glasfiber pools består af flere forskellige lag og coatings, som gør bassinet mere modstandsdygtigt og varmeisolerende.

Hos Pooltech reparer vi ikke glasfiber pools. Du bør i stedet for konsultere eller forhører dig hos en swimmingpool specialist som arbejder med glasfiber og epoxy, eller hos anden epoxy og glasfiber specialist.

Hvad koster det at få en montør ud og kigge på min pool?

Prisen for pool eftersyn/service besøg eller besigtigelse afhænger af følgende faktorer:

 • Køretid (timer)
 • Kørte antal kilometer (km)
 • Bassinet størrelse
 • Komplikationernes art
 • Andre komplikationer

Den faste timeprise for en montør er DKK 649,- ekskl. moms (eller 811,25,- inkl.moms).

Hvad koster driften af en swimmingpool?

Der er økonomiske omkostninger forbundet med driften af en swimmingpool. De økonomiske omkostninger afhænger ikke blot af el-priser, men også af det udstyr som du benytter. Feks. vil en frekvensstyret pumpe være billigere i drift, end en enkelthastighedspumpe. Desuden er der også omkostninger forbundet med vedligeholdelse af og vandkvaliteten i din swimmingpool i form af poolkemi, rengøringsudstyr og specialprodukter.

Man kan minimere driftsomkostningerne ved at benytte alternative energikilder, som feks. solpaneler, eller ved at koble andre eksterne varmekilder til opvarmning af din swimmingpool. En investering i optimering vil som regel have en større startomkostning, men vil være billigere på længere sigt.

Hvorfor skal jeg vælge glas frem for sand i mit filter?

Hos Pooltech anbefaler vi kun AFM filterglas som filtermedie til dit sandfilter. AFM filterglas er markedets bedste filtreringsmiddel som har en filtreringsevne som er mere end 30% højere end hvis du bruger filtersand. Med AFM filterglas skal du aldrig udskifte filtermediet i hele sandfilteres levetid, og du vil opnå bedre filtrering og mindre Legionella. Alt sammen ved at benytte 100% miljømæssig og bæredygtig AFM glas.

Hvor længe skal filtreringssytemet kører pr. dag?

Filtreringssystemet renser badevandet i din swimmingpool ved kontinuerlige cyklusser. Selve filtreringshastigheden er derfor en vigtig beregning man kalkulerer ud fra bassinets størrelse, pumpens ydevene, filterets størrelse, samt rørdimensionerne. Hvis dimensionsberegningen er udført korrekt, bør filtreringen ikke køre længere end maksimum 8 timer hver dag. Dvs. at det tager 8 timer for dit anlæg at cirkulere og rense alt vandet i bassinet. En kortere filtreringshastighed kan opnås, men vil kræve større/kraftigere udstyr. Vær særlig opmærksom på at der er særlige regler og krav til filtreringtider for offentlige anlæg.

Hvorfor er mit badevand grønt?

Der kan være flere grunde til at dit badevand er grønt, og de mest almene grunde er på grund af ubalance af de kemiske værdier i dit badevand. Grønt vand opstår også når filtrerings-systemet ikke kan følge med, eller ved for korte filtreringstider. Du kan også opleve at vandet bliver grønt efter en meget overskyet dag med masser af regn.

Den grønne vandfarve er forårsaget af algevækst, og kan ofte bekæmpes med chokkloring, flockning og kontinuerlige filterings-cykluser. Men inden du begynder at tømme din klorbøtte i bassinet, skal du måle og teste følgende værdier, og regulere dem til følgende kvalitetskrav:

 • pH-niveauet: 7,0 – 7,4
 • Klorindholdet:
  • Frit klor: 1,0 – 3,0 mg/l
  • Bundet klor: 0 – 0,5 mg/l
 • Totale Alkaliniteten (TA): 80 – 120 mg/l
 • Cyanursyre indhold (Cya): 25 – 50 mg/l

Opdager du svingninger i nogle af overstående værdier, er du allerede kommet langt i problemløsningen.

Du skal være opmærksom på at det grønne vand også kan være opstået på grund af klorlås. Klorlås betyder at kloren vil blive ineffektiv i at dræbe bakterier, så lige meget hvor meget klor du smider i din pool, så vil denne klor ingen effekt have på vandbehandlingen, og dine klormålinger forbliver uændret.
Man undersøger for klorlås ved at måle Cyanursyre indholdet (Stabilisator niveauet) i dit badevand. Har du cyanursyre indhold lang over de anbefalede værdier, har du fået klorlås.

Klorlås kan kun bekæmpes ved at tømme dit bassin for badevand helt, eller delvist, afhængig af situationen.

Grønt vand kan også skyldes for dårlig filtrering. Dårlig filtrering kan skyldes flere ting. Feks. kan det være at din poolpumpe og filter ikke er tilstrækkeligt dimensioneret, og har derfor ikke evnen til at filtrere tilstrækkeligt. Har du sand i dit poolfilter, så bør du overveje at skifte til AFM aktiveret filterglas medie som er meget mere effektivt, og skal desuden aldrig skiftes i filterets levetid.

Du kan læse meget mere omkring justering og problemløsning af dit badevand, og finde vejledninger på vores problemløsningsside.

Må jeg bruge højtryksrenser ril rengøring af min swimmingpool liner?

Det frarådes at bruge højtryksrenser til rengøring af swimmingpool liner. Højtryksrensning går under “aggressiv rengøring” og du ender med at ødelægge linerens overflade, hvis endda ikke du bare fjerner lakken helt, og dermed fjerner beskyttelsen mod diverse forureninger. Selv den mindste højtryksrenser kører med tryk på +100 bar.

Ved brug af højtryksrensere bortfalder garantien på din liner.